1/6

Architektonická vizualizácia

  • Tranzitný HUB v Trenčíne
  • Investor: SIRS Development, a.s.
  • Architekt: 96_architecture